Finanční plán

Investiční poradenství jako součást komplexní služby finančního plánování

Proč potřebuji finanční plán?

V době neustále se měnících trhů a ekonomických výzev je pevný finanční plán jako kompas, který vás navede k vašim cílům. Aby však tento kompas směřoval správným směrem, je klíčové mít vlastní vizi nebo cíl, kam se chcete dostat. Je třeba vědět, proč se tam chcete dostat, jaké jsou vaše priority a co chcete dosáhnout. A právě finanční plán je nástrojem, který vám pomůže spojit vaši vizi s konkrétními kroky a strategiemi. Díky pečlivému plánování můžete dosáhnout svých finančních cílů, plánovat budoucnost své rodiny a zajistit si finanční nezávislost. 

Rozumím potřebám movitých klientů

Při komunikaci s movitými klienty zjišťuji, že mají společné některé rysy. Uvědomují si hodnotu jejich času a při investování je jejich hlavním cílem, aby uchovali své bohatství, než aby ho zvyšovali za každou cenu. To neznamená, že nechtějí vydělávat, ale že jsou opatrní. Podnikání a zaměstnání je pro ně důležitější, než sledování finančních trhů a nástrojů. Proto využívají našich služeb a my jim radíme, jak spravovat a chránit své portfolio, a bavíme se s nimi o jejich investicích. Společně se snažíme dlouhodobě a bezpečně zhodnocovat jejich finanční prostředky v rámci předem zvolené investiční strategie.

Odbornost a důvěra

Důvěra je jedním ze základních prvků, na kterém stavím službu honorovaného investičního poradenství a která mi umožňuje budovat dlouhodobé vztahy s mými klienty. Klientům poskytuji transparentní služby, které jsou v souladu s jejich finančními cíli a potřebami. Mám dlouholeté praktické zkušenosti a znalosti trhu, a dokážu svým klientům doporučit vhodnou investiční strategii a pomoci jim dosáhnout jejich finanční cíle. Při poskytování investičního poradenství se inspiruji tím, jak investují nejbohatší lidé a fondy ve světě.

Žádné provize

Klienti ve mně mají spolehlivého partnera, jehož odměnou nejsou provize z poplatků od třetích stran. Žádné provize pro mně, žádné zbytečné poplatky pro klienta. Jedinou odměnu za služby platí přímo klient a ta se odvíjí od toho, jak úspěšně dokáži zhodnocovat jeho finanční prostředky. Díky tomu jsou moje doporučení vždy v souladu s vašimi zájmy a nejsou ovlivněna žádnými skrytými pobídkami. Model, který je fér pro obě strany, a který umožňuje dlouhodobou spolupráci s mými klienty.


Investiční strategie v rámci Finančního plánu

KONZERVATIVNÍ STRATEGIE

Potenciál výnosu 5 - 6 % p. a.
Akcie 30 %
Dluhopisy 60 %
Alternativní investice 10 %

VYVÁŽENÁ STRATEGIE

Potenciál výnosu 6 - 7 % p. a.
Akcie 50 %
Dluhopisy 40 %
Alternativní investice 10 %

DYNAMICKÁ STRATEGIE

Potenciál výnosu 7 - 9 % p. a.
Akcie 70 %
Dluhopisy 20 %
Alternativní investice 10 %

Potenciál jednotlivých investičních strategií

Jak probíhá spolupráce s klientem?

1. Vzájemné seznámení

Naše první schůzka je důležitým krokem k navázání dlouhodobého partnerství. Mým cílem je porozumět vašim potřebám, cílům a preferencím, ale třeba i aktuální životní či rodinné situaci, a nabídnout Vám řešení na míru. Na schůzce Vám představíme svoji filozofii investování a zjistím, zda je pro Vás takový přístup vhodný. Poznáte, jaké jsou moje zkušenosti, jak funguje spolupráce, jaká je moje odměna a jaké jsou možnosti výběru produktů. 

Společně s Vámi zjistíme data pro analýzu současné finanční situace, stanovíme finanční cíle, které budou základem Vašeho finančního plánu. Vyplníme investiční dotazník, který mi pomůže pochopit Vaši ochotu a schopnost podstupovat riziko spojené s investováním.

2. Finanční plán a jeho představení

Váš Finanční plán  popisuje, jak budeme realizovat Vaše cíle. Jako součást plánu pro Vás navrhnu vhodnou investiční strategii a doporučím Vám vhodnou kombinaci investičních produktů z široké nabídky, která zahrnuje akcie, dluhopisy, fondy, ETF, alternativní investice a další. 

Navrhované řešení ode mě dostanete písemně, v dokumentu Finanční plán, který bude popisovat, jak budeme postupovat, abychom dosáhli definovaných cílů. Tento Návrh Vám následně osobně odprezentuji, zodpovím Vaše případně dotazy a nechám Vám dostatek času na rozhodnutí o dalším kroku, kterým by mělo být zahájení realizace Plánu.

3. Odsouhlasení Finanční plánu a realizace

Po prvních schůzkách již víte, že jsem pro Vás ten správný partner a po schválení Finančního plánu a investiční strategie Vám pomůžu s otevřením investičních účtů. Pro realizaci investiční strategie využijeme jak tuzemské, tak zahraniční investiční platformy, které patří k evropským lídrům.

Připravím pro Vás první investiční pokyny, které zkontrolujete, schválíte a dojde k nákupu prvních investic. Začneme tím Váš Finanční plán realizovat.

4. Průběžně komunikujeme

Na denní bázi pravidelně monitorujeme vývoj trhů, analyzujeme investiční nástroje a vyhodnocujeme vliv událostí na hodnotu Vašeho portfolia. O vývoji Vašeho investičního majetku a plnění Finančního plánu Vás budu transparentně informovat formou čtvrtletních reportů. Budu se s Vámi také osobně setkávat, bavit se o životních změnách, které Vás čekají a v případě potřeby navrhovat změny ve Vašem Finančním plánu vzhledem k novým okolnostem nebo potřebám.

Vybrané reference mých klientů

S panem Obůrkou jsem se na spolupráci dohodl cca před rokem, na základě několika předchozích schůzek a doporučení od člověka, se kterým se o penězích otevřeně bavíme a on již klientem pár let byl. Do té doby jsem byl privátním klientem nejmenované banky, ale s jejich službami jsem nebyl úplně spokojený a hledal jsem někoho, kdo by mi pomohl se správou mých investic a nastavil mi dlouhodobý plán. Líbil se mi model placeného poradenství, kde platím poradci přímo, podle vývoje investice. 

Moje pocity po roce spolupráce jsou velmi pozitivní. Veškeré transakce v portfoliu jsou mi předem vysvětleny, neplatím žádné vstupní poplatky, komunikace ze strany pana Obůrky je na velmi dobré úrovni a lidsky jsme si myslím také sedli. Díky pravidelným zprávám mám nyní velmi dobrou kontrolu nad svými financemi a také dobrý pocit z toho, že spolupracuji s někým, kdo je na mé straně. Je to pro mě velký rozdíl oproti bance, kde jsem se cítil spíše jako zákazník a ne jako partner.

Investor 42 let 

Majitel firmy

15 mil. Kč

Jsem velmi rád, že mám příležitost podělit se o svoji skvělou zkušenost se společností Bonfarto PPS a zejména s panem Vojtěchem Obůrkou. Od našeho prvního setkání – které mi, mimochodem, doporučil můj vážený pan právní poradce – mi bylo zřejmé, že Vojta bude k mému portfoliu přistupovat s mimořádnou zodpovědností a pečlivostí. Ten pocit byl víc než, co bych mohl vyčíst z dotazníků nebo profilu na LinkedIn… A první dojem, který jsem získal před sedmi lety, nebyl nikdy zklamán.

Jeho individuální přístup mi pomáhá definovat a pak i důsledně naplňovat mé finanční cíle. Za dobu naší spolupráce Vojta dokázal, že se o mé finance stará, jako by byly jeho vlastními, a možná ještě o něco více. S jistotou mohu prohlásit, že spolupráce s Vámi, Vojto, mi přináší pocit důvěry.

Vaše profesionalita a závazek vůči klientům jsou v dnešním světě vzácné a já s plnou důvěrou doporučuji Bonfarto PPS a pana Vojtěcha Obůrku každému, kdo hledá osobní a angažovaný přístup k řízení svých investic.

Investor 52 let

Manažer

9,5 mil. Kč

S Ing. Obůrkou mě seznámilo doporučení právníka, který poskytoval služby mojí společnosti. Dodnes jsem za ně vděčná. Nejprve ve společnosti Bonfarto spravoval volné prostředky, které moje firma vygenerovala. Portfolio dovedně rozložil tak, abychom je měli flexibilně k dispozici, kdyby bylo potřeba reagovat na dynamiku IT trhu.

Po prodeji firmy švýcarskému holdingu bylo moje rozhodnutí svěřit naprostou většinu získaného kapitálu opět do rukou pana Obůrky a jeho společnosti Bonfarto PPS naprosto logické a přirozené.

Líbí se mi, že je ochoten a dokonale schopen investovat nejen podle "číselných ukazatelů", ale bere ohled i na moje osobní preference, kterými si mohu dovolit své finanční operace zatížit – tj. vím, že moje peníze jdou do oblastí byznysu, které mi nejsou proti srsti.

Základem naší spolupráce je několikaletá důvěra. Mám kdykoli "prostřeno" k dotazům. Zároveň však získávám servis, který mne nezatěžuje žádnými nadbytečnými úkony či informacemi, odpovídá mému naturelu a je profesionálně úspěšný.

Investorka 55 let 

Emeritní majitelka IT firmy

120 mil. Kč

Chcete-li si moje reference ověřit, rád vám poskytnu kontakt na zákazníky, kteří mi k tomu dali předem svolení.