Komentář k vývoji na kapitálových trzích 1. čtvrtletí 2024 

18.04.2024

Máme za sebou dva roky, kdy FED začal poměrně agresivně zvyšovat úrokové sazby. Navzdory původně očekávané recesi však americká ekonomika zatím odolává. Zaměstnavatelé stále přijímají nové zaměstnance, nezaměstnanost je stále nízká a spotřebitelé, kteří jsou základem ekonomické síly USA, stále utrácejí. To vytváří příznivé podmínky pro akcie.

V prvním čtvrtletí roku 2024 dosáhly americké akcie a jejich index S&P 500 nového historického maxima a výnosu přes 10 %. Také ostatní důležité akciové indexy dosáhly nových historických maxim. Inflace ve Spojených státech však, na rozdíl od ČR, zůstává nadále vysoká, což FEDu neumožňuje provést plánované snížení sazeb. Právě vyšší hospodářský růst a vyšší inflace byly příčinou mírně negativního vývoje na trzích vládních dluhopisů v prvním čtvrtletí roku. Trh ještě začátkem roku počítal s 6-ti sníženími úrokových sazeb, dnes už jsou to pouze 3 snížení.

Aktuálně uplynulo od posledního zvýšení sazeb více než 250 dní, což je druhá nejdelší pauza od zvyšování sazeb v historii (viz graf výše). Pozitivní na tom je, že akciový trh historicky reagoval pozitivně v delších obdobích, kdy FED nezvyšoval sazby. Od posledního zvýšení sazeb index S&P 500 zhodnotil o 16,3 %.

Hlavním rizikem pro finanční trhy v blízké budoucnosti je možný zvrat ve vývoji inflace. Jak ukazuje graf vlevo, zkoumání předchozích inflačních režimů naznačuje, že druhá vlna inflace bývá docela běžným jevem. Zvyšování inflace by však mohlo ovlivnit politiku FEDu a vést k růstu dlouhodobých úrokových sazeb. To by mělo negativní dopad na tržní ocenění. A vzpomeňme, co vysoké úrokové sazby udělaly s aktivy v rozvahách bank (krach Silicon Valley bank, Signature Bank a dalších) v březnu loňského roku. Tomu by se FED rád vyhnul. Studie minulých inflačních epizod dospěly k závěru, že příliš brzké snížení sazeb přispělo k nástupu druhé vlny, což přimělo FED zvýšit sazby ještě výše, aby zpomalil druhé kolo inflace. A tak, i když se současná trpělivost

FEDu může z krátkodobého hlediska zdát zbytečná, měli bychom si uvědomit, že pravá strana grafu pokrývá mnohem delší období, než jakým jsme dosud prošli a že rozhodně není vyhráno.

Pokud jde o další vývoj na trzích, bude kromě trhu práce a inflace důležité, jak se naplní prognózy růstu zisků společností. Akcie by se mohly jevit jako nadhodnocené, pokud by společnosti nedosáhly očekávaných zisků. Podle společnosti FactSet se společnosti v indexu S&P 500 obchodují s přibližně 21násobkem svých předpokládaných zisků v příštích 12 měsících, což je výrazně nad historickým průměrem ocenění, který se pohybuje kolem 16,5násobku. Tímto pohledem se americké akcie obchodují s prémií, jednoduše – jsou drahé.

Podle grafu vpravo se cena indexu S&P 500 pohybuje výrazně nad trendem růstu zisků. Je na místě se ptát, zda zisky společností dokážou udržet krok s optimismem investorů, které zaujala růstová témata, v čele s umělou inteligencí. Zisky jsou dlouhodobým fundamentálním základem ocenění akciových trhů. Pokud fundamenty nedoženou ztrátu, může se dnešní pozitivní dynamika trhů obrátit a dojít ke korekci.  

Ocenění akcií mimo velké americké společnosti zůstává na rozumné úrovni. Některé trhy se dnes obchodují s výrazným diskontem proti americkému trhu. V této souvislosti je udržování dobře diverzifikovaného portfolia důležitější než kdy jindy. Námi nastavené strategie jsou alokované do více tříd aktiv a regionálně diverzifikované v rámci celého vyspělého i rozvíjejícího se světa. Z důvodu vyšších valuací udržujeme americké akcie mírně podvážené už delší dobu. Pro nejbližší období vidíme vyšší potenciál zhodnocení mimo americké společnosti s velkou tržní kapitalizací. Ty se mohou nacházet v akciích malých firem (tzv. small caps) a také mimo region Spojených států.  

Společnost Vanguard, jeden z největších správců investičních fondů na světě, vidí ve svém aktualizovaném investičním výhledu příležitosti právě mimo USA. Prognózy jejich modelu Vanguard Capital Markets Model předpokládají pro příštích deset let roční výkonnosti v GBP ve výši 6,8 – 8,4 % pro rozvinuté trhy mimo USA, 4,7 – 6,7 % pro britské akcie a 6,4 – 8,4 % pro akcie z rozvíjejících se zemí.

Pokračující potenciál vidíme v dluhopisové třídě aktiv, kde se výnosy stále pohybují výrazně nad očekávanou inflací. Pokud ekonomiky vyspělých trhů zpomalí, nebo sklouznou do recese,, očekáváme, že centrální banky budou snižovat úrokové sazby agresivněji, než jak je v současné době zaúčtováno ve výnosových křivkách. To by bylo pro dluhopisy, zejména vládní, pozitivní zprávou.

Konkrétní změny v portfoliích s vámi budu jako obvykle konzultovat v rámci individuálních setkání. Vážím si důvěry, kterou jste v nás vložili, a těším se, že vám v budoucnu pomůžeme i nadále plnit vaše cíle. Budu se těšit na společná setkání na osobních schůzkách.