Dlouhodobý investiční produkt DIP: Revoluce pro váš důchod?

24.01.2024

Koncem minulého roku schválili zákonodárci řadu novinek, které ovlivní oblast osobních financí v roce 2024. V oblasti investic jde zejména o vznik Dlouhodobého investičního produktu, ve zkratce DIP. DIP bude vedle penzijního spoření (Doplňkové penzijní spoření a Penzijní připojištění) další možností, jak se individuálně připravit na důchod a využít přitom daňovou úlevu a nezdaněný příspěvek zaměstnavatele. Ptáte se, jaké jsou hlavní výhody DIP a pro koho je vhodný? Pojďme se na to podívat.

V DIP využijete stávající investiční nástroje

Zavedením DIP nevznikají žádné nové nástroje. V rámci DIP budou moci klienti využívat stávající investiční nástroje, které budou zařazeny do režimu DIP. Tzn. DIP je pouze daňový režim, ve kterém si budete moci u stávajících poskytovatelů investičních nástrojů svůj DIP sjednat. Případně si pod DIP budete moci zařadit smlouvu, přes kterou dnes již investujete.

Kde si můžete DIP sjednat?

Evidenci subjektů, které budou moci DIP poskytovat vede ČNB. V době psaní tohoto článku 22. ledna bylo u ČNB evidováno 15 tuzemských a 2 zahraniční poskytovatelé. Dá se očekávat, že seznam se bude postupně rozrůstat a o evidenci požádá většina bank, obchodníků s cennými papíry a investičních společností. U těch bude možné DIP sjednat.

Výhody a podmínky DIP

  • Investovat v režimu DIP budete moci po dobu minimálně 10 let a svoje prostředky z investice budete moci vybrat nejdříve v 60 letech. Vybrat budete moci vše najednou.
  • Z penzijního spoření nelze přejít do DIP, ale bude možné přecházet mezi různými DIP.
  • Při dřívějším ukončení budete mít povinnost dodanit získané daňové zvýhodnění 10 let zpětně.
  • Maximální daňovou úlevu získáte při ročním vkladu 48 tis. Kč (4 000 Kč měsíčně), v takovém případě ušetříte na daních 7 200 Kč.
  • Limit 48 tis. Kč je společný pro DIP, penzijní spoření i životní pojištění. Můžete mít i více účtů DIP.
  • Zaměstnavatel může do DIP přispívat zaměstnanci až 50 tis. Kč ročně. Takový příspěvek je pro něj daňovým nákladem a nemusí z něho odvádět odvody. Limit se opět vztahuje na všechny DIP, PS i ŽP.
  • Zaměstnanec z příspěvku zaměstnavatele neplatí daň ani pojistné a volba produktu je čistě na zaměstnanci, zaměstnavatel ho v tomto nesmí žádným způsobem ovlivňovat.
  • Na příjmy plynoucí z prodeje produktů DIP se bude vztahovat standardní časový test 3 let podle zákona o daních z příjmů.
  • Na rozdíl od penzijního spoření není u DIP žádná státní podpora.

Do čeho můžete v režimu DIP investovat

V rámci DIP budete moci investovat do široké škály produktů a můžete tak libovolně nastavit složení svého portfolia, které bude odpovídat vašemu rizikovému profilu a vašemu cíli. Volit můžete z nabídky otevřených podílových fondů, Exchange traded funds (tzv. ETFka), akcií, některých dluhopisů atd. Mezi investičními nástroji můžete libovolně přestupovat, měnit strategii nebo držet část prostředků v hotovosti. Režim nebude možné uplatnit například na kryptoměny, zlato nebo produkty s pákou.

DIP nebo penzijní spoření?

Obecně nelze dát jednoznačnou radu, který z produktů zvolit. Zatímco penzijní spoření, myšleno Doplňkové penzijní spoření (DPS), nabízejí penzijní společnosti a mají pro klienty speciální produkty s danou investiční strategií, odpovídající určitému rizikovému profilu klienta, u DIP můžete vybírat ze stávající nabídky jednotlivých investičních nástrojů, které již na trhu jsou. To vám dává větší flexibilitu v rozhodování o skladbě portfolia a příležitost dosáhnout potenciálně vyššího zhodnocení, než je tomu u DPS. Tato flexibilita na druhou stranu znamená, že svoje investiční portfolio musíte být schopni poskládat a řídit sami, případně o pomoc požádat svého poradce.

U DIP není nárok za státní příspěvek, zatímco u penzijního spoření ano. Na druhou stranu u DIP si můžete z daní odečíst celý svůj příspěvek (do výše zmíněných 48 tis. ročně) u penzijního spoření jen část vkladu, převyšující 1 000 Kč, od července 2024 část převyšující 1 700 Kč. Oba produkty však můžete kombinovat a v individuálních případech mohou mít oba místo ve vašem finančním plánu.

Pozor na poplatky

U DPS jsou poplatky regulované (většinou 1 % za správu a 15 % výkonností poplatek u ostatních účastnických fondů mimo povinný konzervativní) u DIP tomu tak není. To však neznamená, že DIP nemůže být z pohledu poplatků efektivnější. Právě naopak! Proto vybírejte pečlivě. Dívejte se na náklady pořízení (vstupní nebo nákupní poplatky), které jsou s investováním spojené. Rozhodně bych doporučil vyhnout se předplaceným vstupním poplatkům, kdy si vstupní poplatek předplácíte na celou dobu investování. Zajímejte se také o nákladovost investičních nástrojů tzv. TER (Total expense ratio), která vám každoročně ukusuje z hodnoty vaší investice a může být zásadní pro finální výsledek.

Jak přistoupit k plánování renty na důchod?

Pokud vyjdu z určité kombinace věku investora, jeho příjmů a požadované renty v důchodu, při málokteré kombinaci dojdu k závěru, že investování v režimu DIP vyřeší jeho finanční potřeby v důchodu. Při měsíční úložce 4 000 Kč byste museli začít investovat opravdu hodně mladí, abyste si vytvořili dostatečnou finanční rezervu. Výše vaší měsíční renty bude mít svůj limit také podle toho, jak dynamicky budete investovat.

Nejlepší službu udělá efekt složeného úročení

Podle mého názoru zůstává základem pro budování osobní renty vlastní investiční portfolio, kde budu mít naprostou volnost volby nástrojů a moje dispozice s peněžními prostředky vyšších objemů nebude nijak omezena. Můžete mít totiž svoje dílčí cíle, o kterých dnes již víte, nebo si je stanovíte až v průběhu investování a s vlastním portfoliem mimo režim DIP nebo DPS si je můžete splnit bez nepříjemných daňových dopadů. V dlouhém horizontu vám nejlepší službu udělá efekt složeného úročení, nikoli státní příspěvek nebo daňové zvýhodnění.

DIP a DPS mohou být vhodnými doplňky u některých klientů, kterým se to opravdu vyplatí. Jak již bylo zmíněno, zejména u klientů zaměstnanců, platících vyšší daně. Osobně bych doporučoval udržovat v DIP produktu maximálně takové prostředky, které mi zaručí maximální daňové úlevy (48 tis. Kč ročně), ideálně podpořené ještě příspěvkem zaměstnavatele. Pro investice do DPS zase může být efektivní hranicí částka maximálního státního příspěvku. Osobně je mi pro svoji flexibilitu o něco bližší DIP, nicméně v individuálních situacích může být vhodné tyto doplňky kombinovat.

Pokud jste OSVČ v režimu paušální daně, DIP pro vás nedává smysl vůbec.

Jak na spokojený důchod?

Pokud chcete dosáhnout svých cílů a zajistit si důstojný důchod, bude vaší velkou výhodou, když začnete vytvářet vlastní zdroje co nejdříve. Nečekejte na dokonalou příležitost nebo na to, až budete mít dost peněz. Nejdříve si odložte část příjmu na budování vaší osobní renty, pak až plánujte zbytek výdajů. Ať už to bude vaše vlastní portfolio, DIP nebo DPS, začněte investovat pravidelně a dlouhodobě, třeba podle 7 principů, které jsem popsal v tomto e-booku a které vám pomohou dosáhnout milionářského důchodu, pokud je budete dodržovat a aplikovat v praxi. Budete překvapeni, jak moc se vaše investice mohou zhodnotit díky efektu složeného úročení.