Investiční výhled pro rok 2024

12.01.2024

Závěrečné čtvrtletí roku 2023 skončilo pro investory velmi dobře. Kapitálové trhy silně rostly v reakci na ochlazení inflace a potenciální obrat v politice FEDu k méně restriktivní měnové politice. Trhy povzbudilo, že FED zřejmě skončil se zvyšováním úrokových sazeb a může začít snižovat sazby již na jaře 2024, i když pravděpodobnější se zdá být léto. V reakci na tento posun v politice rostly silně akciové i dluhopisové trhy. Vyspělé akciové trhy zhodnotily za čtvrtletí o více než 11 %, za celý rok pak o téměř 24 %, měřeno indexem MSCI World v USD. Vládní dluhopisy USA zhodnotily v posledním čtvrtletí roku o 5,7 %, německé vládní dluhopisy o 6,3 % a ještě vyšší zhodnocení předvedly firemní dluhopisy. Jedinou třídou aktiv, které se nedařilo, byly komodity, zejména ropa a zemní plyn.

Shrnutí roku 2023

Když se podívám do našeho reportu z ledna loňského roku, psali jsme o tom, že vidíme velkou příležitost v dluhopisech, avšak i v akciích.

"Rok 2023 bude, z našeho pohledu, představovat ideální příležitost pro začátek v dlouhodobém investování, pro navyšování objemu portfolia, pro postupné zvyšování akciové složky v portfoliu, prodlužování durace dluhopisové části, atd. Vše samozřejmě v souladu s finančním plánem a nastavenou strategickou alokací."

I když nedávám příliš velký význam předpovídání budoucího tržního vývoje, loňská predikce se podle mého názoru celkem naplnila.

Při zpětném pohledu byl rok 2023 rokem zvratů. Začal vysokou inflací a velká část odborníků předpovídala recesi, na jaře následovala regionální bankovní krize v USA, drobné problémy měl i evropský bankovní sektor. Od února do července FED čtyřikrát zvýšil úrokové sazby, v létě došlo v USA k patové situaci ohledně vládního dluhového stropu. Ve čtvrtém čtvrtletí se narativ posunul k ochlazování inflace, volání po "měkkém přistání" ekonomiky a rostoucímu očekávání snížení sazeb v roce 2024. Navzdory tomu všemu akcie i dluhopisy nakonec zažily velmi dobrý rok.  

Investoři byli odměněni za trpělivost a disciplínu

To může u investorů vyvolat otázku, zda trhy nejsou mimo ekonomickou realitu. Pravdou však je, že i přes všechny tyto negativní události se zejména americké ekonomice a trhu práce dařilo lépe, než se očekávalo, což je jeden z hlavních důvodů, proč se pozitivně vyvíjely i kapitálové trhy.

Trpělivost a disciplína se vyplatily a trhy odměnily investory, kteří se drželi svého investičního plánu. Překvapivě dobrá pozitivní výkonnost akciového trhu je potvrzením o nemožnosti časování trhů, o důležitosti dlouhodobého pohledu a o tom, že má cenu zůstat investorem i v nejistých obdobích. Americký akciový index S&P 500 se na konci roku nacházel těsně pod svým historickým maximem a my vstupujeme do roku 2024. 

Jak investovat v roce 2024

Při pohledu do roku 2024 budou hlavními tématy, která je třeba sledovat, mnohá z těch, která jsme zmínili výše:

  • FED pravděpodobně skončil se zvyšováním sazeb a jejich snižování se předpokládá již od března 2024.
  • Inflace v celosvětovém měřítku nadále klesá na úroveň před pandemií COVID-19 a zpomaluje také hospodářský růst.
  • Americké akcie jsou blízko historického maxima a ve srovnání s historickými průměry poněkud dražší. Zejména TOP 7 technologických akcií. Ocenění mezinárodních akcií je neutrální.
  • Výnosy dluhopisů se ve všech sektorech blíží 20letým maximům.
  • Geopolitická rizika v Rusku/Ukrajině a Izraeli/Gaze zůstávají zvýšená, obavy do budoucna vzbuzuje také Čína/Tchaj-wan.
  • Spojené státy čekají v roce 2024 důležité volby amerického prezidenta.

Pojďme se podívat trochu do historie, abychom získali představu o tom, co bychom při stávajícím nastavení mohli od trhů očekávat v roce 2024.

Konec zvyšování úrokových sazeb

Jedním z typických projevů chování investorů po četných zvýšeních sazeb je tendence upřednostňovat krátkodobá aktiva podobná hotovosti, jako jsou aktiva fondů peněžního trhu, případně spořicí účty.

Při dnešních úrokových sazbách nad 5 % se přesně toto děje. Na peněžních trzích je nyní uloženo přibližně 5,7 bilionu USD, přičemž v roce 2020 to bylo 3,5 bilionu USD. A je to pochopitelné. Poté, co peněžní trhy po roce 2009 více než deset let nevynášely téměř nic, jsou současné sazby ve výši 4 až 5 % u relativně málo rizikových aktiv lákavé.

Historická data (viz graf výše) však ukazují, že konec cyklů zvyšování sazeb je dobou, kdy by se investoři měli stáhnout z hotovosti a peněžního trhu a hledat příležitosti v akciích a dluhopisech. V grafu výše je pohled na tyto třídy aktiv v posledních čtyřech cyklech zvyšování sazeb. 

Klesající inflace a růst zisků

Období, v jakém se nacházíme nyní, vyznačující se ochlazením inflace, solidním výhledem na růst zisků a uvolňováním měnové politiky FEDu, bývá pro akcie přínosné, viz graf vpravo. Historicky, při inflaci mezi 2 a 3 %, bývají výnosy indexu S&P 500 nejsilnější. Současně bychom měli být svědky návratu růstu zisků. Analytici očekávají, že do 4. čtvrtletí letošního roku vzrostou čtvrtletní zisky společností z indexu S&P 500 meziročním tempem téměř 15 %.

Americké akcie blízko historického maxima

Koncem roku 2023 se index S&P 500 nacházel jen 2 % pod svým historickým maximem, kterého dosáhl minulý týden před dvěma lety. Mohou tak vznikat obavy, zda je nyní opravdu ten správný čas investovat.

Jak je vidět v grafu a na číslech v tabulce vpravo, investování v době historického maxima a v době, kdy tomu tak není, historicky nevedlo k významnému rozdílu v budoucích výnosech. 

Za posledních zhruba 50 let, pokud jste investovali do indexu S&P 500 v době historického maxima, byla vaše investice o rok později vyšší ve více než 70 % případů s mediánem výnosu 12 %. Rozdíl oproti investování v libovolném okamžiku (včetně rekordů i ne-rekordu) není příliš velký, s mediánem výnosu 10,5 %. Nemyslím si, že dnešní vyšší hodnota indexu je důvodem k odkládání investic.

Vysoké valuace amerických akcií

Prudký růst akcií na konci roku zvýšil valuace akcií, zejména v souvislosti s prudkým nárůstem cen akcií "Magnificent 7". Těchto sedm společností se nakonec podílelo 60 % na výnosu indexu S&P 500 v roce 2023. Mohou vznikat obavy, že jejich hodnota není udržitelná a představuje riziko pro širší trh.

Velké technologické společnosti (a technologie obecně) prošly již v roce 2022 výraznou korekcí, přeorientovaly se a provedly změny, aby se v roce 2023 vrátily k ziskovosti. Nyní těchto 7 společností produkuje zdravé peněžní toky tempem, které výrazně převyšuje zbytek trhu, a ziskové marže se stále zlepšují. Po úpravě ocenění velkých technologických společností o vyšší očekávané budoucí zisky se trh nezdá být zdaleka tak předražený. Ostatní společnosti v indexu tak vysoké valuace nemají a my dlouhodobě v našich portfoliích regionálně diverzifikujeme a díváme se i po ostatních regionech, kde jsou akcie zajímavě ohodnocené, např. evropské akcie, japonské akcie a další.

Výnosy dluhopisů blízko 20letých maxim

Krátkodobá bolest může vést k dlouhodobému zisku. To platilo zejména na trzích s dluhopisy, kde prudký nárůst úrokových sazeb vedl k výraznému přecenění stávajících cen dluhopisů a k bolestivým ztrátám pro investory do dluhopisů v roce 2022. Agresivní zvyšování úrokových sazeb ze strany centrálních bank v posledních 18 měsících výrazně zlepšilo náš výhled na dlouhodobé výnosy do budoucnosti. To se ostatně potvrdilo již v roce 2023, kdy dluhopisová složka přinášela portfoliím velmi pěkné zhodnocení mezi 7 - 11 % v CZK.