Jak investují čeští dolaroví milionáři

14.12.2023

Jako každý rok, od roku 2011, i letos provedla J&T BANKA průzkum mezi českými a slovenskými dolarovými milionáři. Ve svém Wealth Reportu 2023 se dotazovala 331 dolarových milionářů, s cílem zmapovat jejich životní styl a investiční chování. Pojďme se společně podívat, jak investují čeští dolaroví milionáři.

Obecně jsou čeští dolaroví milionáři poměrně optimističtí, pokud jde o budoucí vývoj. Některá zásadní témata z minulosti začínají polevovat (ceny energií, inflace a úrokové sazby) a investiční nástroje podle jejich názoru slibují růst a vrací se k fundamentu. Podle obchodní ředitelky J&T Banky Aleny Tkáčové jsou dolaroví milionáři stále více odvážní, sázejí na růstovou složku portfolia a "z podnikatelů se poprvé stávají skuteční investoři, jejichž investiční apetit se přibližuje modelu západního světa". 

Skokanem roku korporátní dluhopisy

Pokud jde o to, od kterých investic lze v současné době očekávat podle českých dolarových milionářů nejzajímavější zhodnocení, pak se doslova "skokanem roku" staly korporátní dluhopisy. Zatímco loni si to myslelo pouze 11 % z nich, letos jim věří 27 % dotazovaných a jsou tak na druhém místě v celkovém hodnocení. Výsledek se dá přičítat přísnější měnové politice a nárůstu výnosů korporátních dluhopisů, které umožňují "fixovat" vyšší výnosy na delší dobu a slibují do budoucna zajímavé zhodnocení.

Jedničkou akcie zahraničních firem

Většina českých dolarových milionářů očekává nejzajímavější zhodnocení od zahraničních akcií. Od roku 2016, kdy zahraniční akcie označilo jako nejzajímavější investici pouze 18 % respondentů, je vidět jasně rostoucí trend a již od loňského roku jsou na prvním místě. Nejzajímavější zhodnocení u nich očekává 41 % českých milionářů. Výsledek odráží pravděpodobně aktuálně příznivý vývoj na akciových trzích. Ustupuje obava z investic do akcií a naopak jsou chápány jako nástroj, který dokáže investory ochránit proti inflaci. Rostoucí důvěra je patrná také u investic v oblasti private equity (25 %) a do start-upů (23 %)

Investice do nemovitostí na ústupu

V důsledku přísnější monetární politiky a vyšších úrokových sazeb lze v chování českých dolarových milionářů již třetím rokem pozorovat pokles důvěry v investice do nemovitostí. Nejvíce důvěry mají stále stavební pozemky, nicméně i u nich došlo k významnému poklesu. V roce 2021 jim důvěřovalo ještě 49 % dotazových a byly na prvním místě v žebříčku, postupně se propadly až na 4. místo. Jako investici jim důvěřuje 24 % dotazovaných. Pokles je patrný i u zemědělské půdy a rezidenčních nemovitostí. Roste však zájem o koupi nemovitosti v zahraničí, a to nejen jako investiční příležitost, ale také pro vlastní bydlení, jako alternativní domov.

Nejhorší komodity a krypto

Nejhlubší pokles (- 7 %) v očekávání výnosu byl meziročně u komodit. Pokles výnosů očekávají čeští dolaroví milionáři u zlata, drahých kovů i drahokamů. Zajímavé zhodnocení očekávají pouze 3 % z nich od kryptoměn, naopak 34 % z nich očekává u kryptoměn spíš pokles. Přetrvává tedy nedůvěra v krypto a to i u mladších milionářů, kteří ještě loni tak pesimističtí nebyli.

Zhoršený výhled na depozita

Zhodnocení prostředků v termínovaných vkladech věří aktuálně ještě 13 % českých milionářů a termínované vklady se tak umístily přibližně v polovině žebříčku, nicméně nejvíce dotazovaných (35 %) u nich očekává pokles výnosů. A je to logické. Klesající inflace a očekávání nižších úrokových sazeb stojí za tímto negativním výhledem.

Investiční portfolio dolarových milionářů

Více jak polovinu portfolia dolarových milionářů tvoří nástroje kapitálových trhů, tedy akcie, dluhopisy a fondy. Zatímco starší milionáři sází spíše na konzervativní přístup, mladší jsou dynamičtější. Mladší milionáři do 60 ti let investují čtvrtinu portfolia do akcií, starší pouze pětinu. Mladší věří více americkým akciím, než tuzemským a čtvrtina z milionářů hodlá investovat do akcií mimo USA a Západ kvůli lepšímu potenciálu zhodnocení. Starší mají oproti mladším naopak vyšší zastoupení dluhopisů 21 % vs 15 % a chtějí hlavně uchovat reálnou hodnotu majetku. Pětinu portfolia tvoří investiční nemovitosti, což je v porovnání se západním světem dvojnásobný podíl. Téměř třetina mladých milionářů do 50 let považuje tento podíl za vyšší než ideální, u starších je to o něco více než pětina. V hotovosti drží 10 % majetku, jako likvidní rezervu pro zajímavé investiční příležitosti. Obecně se dá říci, že se čeští dolaroví milionáři v investování více přibližují západnímu standardu a tento trend, zdá se, bude podle průzkumu pokračovat. 

Hlavní cíle při správě majetku

Většina dotazovaných (40 %) definovala jako svůj hlavní cíl při správě majetku poměrně obecný cíl "růst hodnoty majetku". Dalším, už však konkrétnějším cílem, bylo zajištění renty (26 %) a uchování kupní síly majetku (21 %). Zhodnocení majetku je cílem spíše mladších milionářů do 50 let, starší pak preferují uchování hodnoty kupní síly.

Milionáři stále více investory

Podle průzkumu se stále více dolarových milionářů stává investory a investice dokonce přestavují primární zdroj jejich bohatství. Svůj majetek v uplynulém roce zhodnotili o 2 – 9 %. Do budoucna jsou optimističtí a očekávají podobný růst svého investičního majetku. Polovinu z nich investování baví, nicméně si uvědomují časovou náročnost investování a často při správě svého portfolia využívají odborníky. V Česku svěřila správu alespoň části svého investičního portfolia profesionálům třetina dolarových milionářů. Při správě důvěřují odborníkům, kteří jsou sami investory.

 Zdroj: J&T BANKA, Wealth Report