Volatilní 1. čtvrtletí 2016

08.04.2016

Od začátku roku až do poloviny února jsme mohli na trzích sledovat zvýšenou nervozitu a volatilitu. Ta byla hlavní příčinou masivního poklesu na burzách. V druhé půli února však došlo ke značnému uvolnění a oživení trhů, zejména v USA a také na trzích rizikovějších dluhopisů. Globální trhy vykázaly v březnu masivní zisky, které na některých trzích smazaly ztráty z úvodu roku.


První čtvrtletí roku 2016 bylo opět velmi volatilní a dalo by se rozdělit na dvě poloviny. První polovina byla charakterizována pokračujícím poklesem ceny ropy a dalších rizikových aktiv (akcie, high yield dluhopisy, ostatní komodity). Přibližně v polovině února však došlo k obratu a situace po zbytek čtvrtletí byla zcela opačná, došlo k poklesu volatility a snížení rizikové averze.

Pojďme se krátce podívat na hlavní rizika, která jsme definovali v našem výhledu na rok 2016. Mezi prvními jsme zmiňovali monetární politiku FEDu, resp. hrozbu příliš rychlého utahování měnové politiky. Z posledního zasedání a slov guvernérky Yellenové je patrné, že obavy z rychlého zvyšování úrokových sazeb a z jeho důsledků nejsou v tuto chvíli aktuální.

Dalším rizikem bylo tzv. "tvrdé přistání" Číny. Čína sice v prvním čtvrtletí vykázala některá slabší makrodata (vyšší než očekávaný pokles PMI, pokles vývozu i dovozu) a snížila odhad růstu, nicméně cíl růstu pro roky 2016 a 2017 byl stanoven a velmi solidních 6,5 % - 7 %. Čína navíc pokračuje ve stimulaci své ekonomiky, mj. i dalším snížením povinných minimálních rezerv na 17 %. Pozitivním signálem je i přerušení posilování USD. Kolaps čínské ekonomiky vidíme i nadále jako málo pravděpodobný.

Dalším zmiňovaným tématem byla rizika politická, která jsou nyní na vzestupu, zejména v Evropě. Riziko teroristických útoků bylo bohužel naplněno, nicméně dopad na trhy byl pouze omezený a poznamenalo to zejména společnosti ze sektoru cestovního ruchu. Velmi sledovanou událostí pro nás zůstává tzv. Brexit, tedy možné vystoupení Velké Británie z EU, o kterém budou britové hlasovat v referendu 23. června 2016. Výsledek hlasování bude mít velmi významný vliv na ekonomiku VB, ale také celé kontinentální Evropy. Možné důsledky Brexitu není možné plně předvídat, nicméně byly by závislé i na podmínkách případného odchodu, které by byly dojednány až po hlasování.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem pracujeme i nadále se scénářem a závěry z našeho výhledu pro rok 2016. Tedy vzhledem k aktuálním valuacím, rizikovým prémiím (viz graf), krokům centrálních bank a relativní atraktivitě jednotlivých tříd aktiv vidíme akcie (zejména evropské) i po zbytek roku jako nejperspektivnější třídu aktiv. 

Naopak již tak nízké výnosy státních dluhopisů Eurozóny se ještě nadále snížily (viz část "Dluhopisové trhy). Na druhou stranu to znamená zvýšení motivace k přesouvání investic do těch tříd aktiv, které slibují vyšší míru návratnosti, zejména dluhopisů firemních, s vyššími výnosy a do akcií.

Atraktivní vidíme i nadále firemní dluhopisy, zejména ty s nižším ratingem (a vysokým výnosem). Ty mimo jiné již po změně trendu cen ropy zaznamenaly pokles výnosů a růst cen. V posledních týdnech se zvýšily přílivy nových prostředků do fondů US HY dluhopisů, viz grafy níže.