Pandemické úspory vyčerpány. Co bude dál?

20.05.2024

Nejnovější odhady celkových pandemických přebytečných úspor, které zůstávají v americké ekonomice, se dostaly do záporných hodnot, což naznačuje, že americké domácnosti od března 2024 plně vyčerpaly své úspory z doby pandemie. Spotřebitelské výdaje však v posledních měsících zůstávají silné, což vyvolává důležitou otázku: Co bude dál?

Kde se vzaly přebytečné úspory?

V loňské studii zkoumala Federal Reserve Bank of San Francisco (FRBSF) strukturu úspor domácností po nástupu pandemické recese. Jejich studie ukázala, že domácnosti, v porovnání s předchozími recesemi, rychle nahromadily nebývalou úroveň nadměrných úspor, definovanou jako rozdíl mezi skutečnými úsporami a trendem před recesí. Začali také sledovat, kolik nadměrných úspor zůstává v celkové ekonomice USA. Graf vpravo ukazuje vývoj těchto přebytečných úspor na agregátní úrovni. Jejich odhad nyní ukazuje, že v březnu 2024 byly celkové přebytečné úspory v americké ekonomice zcela vyčerpány. 

Nadměrné úspory byly v americké ekonomice vytvářeny po dobu 18 měsíců, od začátku pandemické recese v březnu 2020 do srpna 2021. Rychlá akumulace byla z velké části způsobena finanční podporou amerických domácností v souvislosti s pandemií a prudkým poklesem spotřebitelských výdajů v důsledku pandemických opatření.

Významná fiskální podpora

Fiskální reakce na nástup pandemie byla rychlá a významná. V letech 2020 až 2021 federální vláda zahájila několik stimulačních balíčků, které do americké ekonomiky vložily přibližně 5 bilionů dolarů v době, kdy se mnoha lidem snížily příjmy domácností. Graf vlevo ukazuje značnou fiskální podporu v pandemii ve srovnání s jinými recesemi. Nárůst fiskálních výdajů v období pandemie v nominálním i reálném vyjádření daleko přesáhl růst spojený s jinými recesemi po roce 1970.


FRBSF odhaduje, že přebytečné úspory na agregátní úrovni dosáhly vrcholu v srpnu 2021 ve výši 2,1 bilionu USD a v průběhu následujících dvou a půl let byly postupně vyčerpávány. Od září 2021 čerpaly domácnosti své přebytečné úspory průměrným tempem 70 miliard USD měsíčně, ačkoli od loňského podzimu se toto čerpání zrychlilo na zhruba 85 miliard USD měsíčně ve srovnání s průměrným tempem za celé období. V grafu vpravo je modře znázorněna tato měsíční akumulace a červeně následné čerpání přebytečných úspor z období pandemie.

Co to bude znamenat pro americké spotřebitele?

Spotřebitelské výdaje jsou klíčovým faktorem hospodářského růstu USA a v posledních dvou letech byly silné. Poptávka domácností po zboží a službách zůstala překvapivě odolná tváří v tvář rostoucím nebo vysokým úrokovým sazbám i zvýšené, i když klesající, inflaci. Co to znamená pro budoucnost amerických domácností a spotřebitelských výdajů, když odhad přebytečných úspor nyní klesl pod nulu?

Přestože velká zásoba nadměrných úspor, která se nashromáždila v letech 2020 a 2021, hrála roli při podpoře celkového finančního zdraví amerických domácností, byla pouze jedním z mnoha možných faktorů, které pomohly spotřebitelům udržet solidní úroveň výdajů. Například americký trh práce byl v posledních několika letech velmi silný. Míra nezaměstnanosti klesla na téměř historická minima, úroveň zaměstnanosti je na historickém maximu, mzdy rostou nad historické průměry a měsíční přírůstky pracovních míst pravidelně přesahují 200 000. Přetrvávající silný trh práce by mohl spotřebitelům pomoci udržet podobnou strukturu výdajů jako v poslední době, a to i bez pandemických úspor.

Analýza FRBSF dospívá k závěru, že spotřebitelé by mohli využít své úspory nesouvisející s pandemií jako další zdroj financování spotřeby svých domácností a připojuje několik argumentů, proč by to tak mohlo být:

  • Americké domácnosti jsou bohatší. Mnoho domácností zaznamenalo v uplynulém roce výrazné zhodnocení svých investic v akciích a jiných aktivech.
  • Podle dostupných údajů domácnosti napříč různým příjmovým rozdělením nyní vlastní ve srovnání s úrovní před pandemií výrazně více nefinančních aktiv, jako jsou třeba nemovitosti a vozidla. Podle toho, jak budou domácnosti schopny získat přístup k financování z těchto méně likvidních aktiv, by spotřebitelské výdaje mohly v budoucnu pokračovat silným tempem.
  • V neposlední řadě by spotřebitelé mohli využívat dluhové financování, jako například kreditní karty a osobní půjčky, k další podpoře svých současných výdajových návyků. A to i přesto, že současné prostředí zvýšených úrokových sazeb znamená, že náklady na využívání úvěrů jsou vyšší než v desetiletí předcházejícím pandemické recesi.

Co tady čekat dál?

Navzdory rozdílným metodikám a předpokladům většina existujících analýz úspor domácností po pandemické recesi ukazuje na rychlou akumulaci a následné pozvolnější čerpání nadměrných úspor ve Spojených státech. Odhady FRBSF naznačují, že úspory z doby pandemie byly na celkové úrovni plně vyčerpány.

Vývoj spotřebitelských výdajů ve Spojených státech je obtížné přesně předpovědět. Nicméně je nepravděpodobné, že by vyčerpání těchto přebytečných úspor vedlo k tomu, že by americké domácnosti prudce snížily své výdaje. Alespoň po dobu, kdy budou schopny podporovat své spotřební návyky prostřednictvím stálé zaměstnanosti, růstu mezd, jinými formami bohatství, včetně úspor nesouvisejících s pandemií nebo třeba díky vyššímu zadlužení.

Zdroj: Federal Reserve Bank San Francisco