Poznejte 10 nejčastějších investičních chyb a vyhněte se jim při svém investování

01.03.2024

Když investujete, je důležité učit se od těch nejlepších, ale vyplatí se také poučit z chyb, které jiní udělali před vámi. Vybral jsem pro vás těchto 10 chyb, se kterými se často v praxi setkávám při jednání s potenciálními zákazníky nebo při svých konzultacích s českými investory. Věřím, že vám tak dám užitečný návod, na co si při svém investování dávat pozor. Pokud se u vás některé z chyb opakují pravidelně, pravděpodobně je čas na schůzku s finančním poradcem.

1. Žádný investiční plán

Samotné investování bez jasně definovaného cíle a plánu může být riskantní. Vše, od investičního plánu, přes použitou strategii, konstrukci portfolia až po jednotlivé cenné papíry, lze nastavit s ohledem na vaše investiční cíle. Mnoho investorů se stále snaží soustředit na maximalizaci krátkodobého výnosu a místo racionálního rozhodování jsou jejich rozhodnutí motivována strachem nebo snahou o rychlé zbohatnutí. Ze zkušenosti vím, že to nevede k dobrým výsledkům. Při investování buďte trpěliví a držte se svého investičního plánu. To však neznamená, že plán by měl být statický dokument. Monitorujte pravidelně vývoj svých investic a přizpůsobujte plán změnám ve vašem životě nebo tržním podmínkám. S vysokou pravděpodobností pak dosáhnete svých dlouhodobých investičních cílů.

2. Přehnaná očekávání

Investování do aktiv s vysokým potenciálem zhodnocení je lákavé, ale má svá rizika a může vás dostat mimo vaši komfortní zónu. Čím vyšší požadujete výnos, tím vyšší riziko podstupujete. I když máte správně nastavené portfolio, nikdo neumí přesně předvídat, jaký bude vývoj trhu. Je dobré si uvědomit, že každý investor má jiné cíle, jinou toleranci k riziku a neexistuje univerzální odpověď na to, co je dobrá návratnost investic. Přiměřená a realistická očekávání výnosů vám pomohou udržet si dlouhodobý pohled na vaše investování a vyvarovat se emotivním reakcím.

3. Špatné složení portfolia

Jediným způsobem, jak vytvořit portfolio, které má potenciál zajistit odpovídající úroveň rizika a výnosu při různých tržních scénářích, je odpovídající alokace a diverzifikace. Investoři se často domnívají, že mohou maximalizovat výnosy tím, že se budou ve velké míře angažovat v jednom cenném papíru nebo odvětví. Když se však trh pohne proti takto koncentrované pozici, může to mít katastrofální následky. Na druhou stranu nedává smysl držet vyšší desítky nebo dokonce stovky investičních nástrojů. Ideální je najít rovnováhu. Pokud si nejste jistí, začněte tyto věci sami studovat nebo si vyhledejte radu profesionálního poradce.

4. Příliš časté změny

Při investování je trpělivost ctností a je potřeba čas na to, aby se dostavily výsledky nastavené investiční strategie. Neustálá změna investiční taktiky a složení portfolia může snížit výnosy v důsledku vyšších transakčních poplatků, může znamenat nutnost zdanění vašich výnosů, ale může také vést k chybným emocionálním rozhodnutím nebo podstupování neočekávaných a neadekvátních rizik. Jakýkoli podnět ke změně nastavení investičního portfolia berte jako podnět k tomu, abyste se o daných investičních nástrojích dozvěděli více, nikoli jako podnět ke změně.

5. Vysoké náklady

Vysoké náklady spojené investováním mohou mít v dlouhodobém horizontu významný negativní vliv na výsledky vašeho investování. Tyto náklady mohou zahrnovat různé transakční poplatky, náklady spojené se správou investičních nástrojů, odměny placené za poradenství a další. Proto doporučuji, vyhněte se nadměrnému obchodování, vybírejte nákladově efektivní nástroje (například ETF, indexové fondy, …) a zajímejte se o to, kolik vás strojí nákupy investičních nástrojů. Zároveň se ujistěte, že za odměnu, kterou platíte svému poradci, získáváte dostatečnou hodnotu.

6. Chybějící představa o výkonnosti

Máte stanoveny investiční cíle, máte plán, jak jich dosáhnout, nastavenou investiční strategii a začali jste investovat. Neméně důležitou součástí investování je monitorování toho, kde se právě nacházíte při dosahování vašich investičních cílů. Je šokující, kolik lidí nemá ponětí o tom, jak se jejich investice zhodnocují. Měli byste si dát do souvislosti výkonnost celého portfolia se svým plánem, abyste zjistili, zda jste po započtení nákladů a inflace na správné cestě. Nezanedbávejte to! Jak jinak zjistíte, jak si vedete?

7. Investování podle titulků

Investovat podle novinových titulků nebo televizních zpráv většinou nevede k očekávaným výsledkům. I když se může se zdát, že zpravodajské kanály vám přinesou "obchodovatelné" informace, většinou to tak není. Tyto zdroje často prezentují reakce na události, které jsou již v cenách aktiv zohledněné. Klíčem k úspěchu je umět vyfiltrovat z tohoto šumu skutečně hodnotné informace. Není to jednoduché, chce to jisté znalosti a zkušenosti. Úspěšní investoři shromažďují informace z několika nezávislých zdrojů, umí informace zasadit do kontextu, provádějí vlastní výzkum, analyzují dlouhodobé trendy a fundamentální faktory, namísto reagování na aktuální titulky.

8. Snaha časovat trhy

Nadměrná sebedůvěra v to, že dokážu načasovat okamžiky nákupů a prodejů aktiv může být doslova zkázou pro vaše investice. Pokud jste jako investoři minuli 10 nejlepších obchodních dnů indexu S&P 500 v letech 1993 až 2013, dosáhli byste 5,4 % ročního výnosu místo 9,2 %, kdybyste zůstali zainvestovaní po celou dobu. A podobných historických důkazů lze dohledat spoustu. Co bychom si z toho jako investoři měli vzít. Pro investory je lepší, když jsou zainvestovaní po celou dobu a do svého investičního portfolia přispívají soustavně, než aby se snažili vstupovat a vystupovat ve snaze načasovat trh.

9. Rozhodování na základě emocí

Psychologie investování nám ukazuje, že emoce, zejména strach a netrpělivost, mohou mít zásadní vliv na naše investiční rozhodnutí. Sebepoznáním, vzděláváním, stanovením jasných cílů a vyhledáním odborného poradenství v případě potřeby, můžete procházet investičním prostředím s větší mírou objektivity a přijímat rozhodnutí, která vám pomohou dosáhnout vašich dlouhodobých finančních cílů. Investování je cesta, která vyžaduje vyvážený přístup kombinující racionální analýzu i emocionální disciplínu.

10. Odkládání rozhodnutí začít

Neznalost, předchozí neúspěch, absence jasného plánu nebo cíle bývají v praxi většinou důvodem, proč lidé odkládají začátek investování. Vhodnou strategií pro překonání těchto překážek může být vlastní vzdělávání, pravidelné investování s menšími částkami, případně využití služeb profesionálního finančního poradce. Nedovolte však, abyste byli věčnými studenty a začněte investovat ještě dnes. Důležitým faktorem při investování je čas. Čím déle investujete a čím déle jsou vaše výnosy reinvestovány, tím rychleji roste hodnota vaší investice. Možná budete překvapení, jak velký efekt může mít na vaše investice princip složeného úročení. Jen prostě musíte začít.

Nevíte jak sami začít? Kontaktujte mě pro nezávaznou konzultaci ZDARMA.