Proč prodat akcie ve ztrátě před koncem roku?

22.12.2023

Investování do cenných papírů je jedním ze zásadních způsobů, jak si zajistit budoucí finanční stabilitu. Při investování bychom neměli nezapomenout na důležitý aspekt a tím je zdanění výnosů z cenných papírů. V tomto článku vám představím užitečné informace a tipy, jak efektivně zdanit vaše investiční výnosy.

Termín pro podání daňového přiznání za rok 2023 je sice ještě relativně daleko, minimálně máte čas do 1. 4. 2024, ale investoři do cenných papírů mají již jen pár dní na to, aby mohli do konce roku se svými příjmy z cenných papírů něco udělat a případně "daňově optimalizovat".

Pokud jste fyzická osoba a máte příjem z cenných papírů, které nejsou součástí podnikání, z investování do cenných papírů vám mohou plynout dva druhy příjmu.

Příjem z držby cenných papírů

Pokud jste držitelem cenných papírů a získáváte z nich pravidelné příjmy, např. formou dividendy nebo úroků, je potřeba rozlišit, zda příjmy vyplácí tuzemská nebo zahraniční společnost.

Pokud vám dividendy nebo úroky vyplácí česká společnost, takové příjmy podléhají srážkové dani, zdanění je při výplatě příjmu již započítáno a vy obdržíte čistý výnos. Do daňového přiznání takové příjmy vůbec neuvádíte.

V případě dividend zahraničních společností je nutné tyto příjmy uvést v daňovém přiznání a spadají do kategorie příjmů z kapitálového majetku. Pokud byla v zahraničí daň zaplacena, můžete ji využít ke snížení celkové daňové povinnosti díky smlouvě o zamezení dvojího zdanění.

Příjmy z prodeje cenných papírů

Pokud jste letos prodali nějaké cenné papíry, zjistěte si nejdříve, jestli vaše příjmy nejsou od daně osvobozeny. Pokud vaše příjmy z prodeje cenných papírů nepřesáhnou 100 000 Kč za rok nebo pokud držíte cenné papíry déle než 3 roky, jsou tyto příjmy osvobozeny od daně a do daňového přiznání je také vůbec neuvádíte.

Pokud však ani jednu z podmínek nesplňujete, vaše příjmy jsou podle zákona "Ostatní příjmy" a dani ve výši 15 % podléhají. Vy si však můžete od příjmů odečíst výdaje spojené s jejich dosažením, což zahrnuje výdaje na pořízení a související poplatky, například poplatky za nákupy a prodeje. Můžete však odečíst také ztrátu z jiného cenného papíru, dosaženou ve stejném roce.

V případě, že jste tedy letos prodali cenné papíry se ziskem a vztahuje se na vás povinnost platit 15 % daň, podívejte se do svého portfolia, jestli tam nenajdete cenné papíry, které jsou aktuálně ve ztrátě. Takové cenné papíry můžete prodat a ztrátu uplatnit proti zisku z jiných cenných papírů. Na začátku roku 2024 si pak prodané cenné papíry klidně nakupte znovu.

Opatrně při zdanění v zahraniční měně

Pokud obchodujete cenné papíry v zahraniční měně, pamatujte na přepočet příjmů a výdajů do českých korun. Pro přepočet můžete využít buď denní kurzy vyhlašované ČNB nebo jednotný kurz vyhlašovaný na daný rok Generálním finančním ředitelstvím.

Věříme, že tento článek vám pomohl lépe porozumět komplexnímu tématu zdanění výnosů z cenných papírů. Pokud máte další otázky nebo si nejste jisti, jak postupovat, obraťte se svého poradce, který by vám měl umět pomoci nebo konzultujte vaši situaci přímo s daňovým poradcem.