Vojtěch Obůrka

SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO VAŠE FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 

Honorované investiční poradenství

S čím vám dokážu pomoci

INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ

Odborně řízené a individualizované investiční poradenství. Pomůžu vám vytvořit, a průběžně vyhodnocovat, investiční strategii, zohledňující vaše investiční cíle a váš rizikový profil.

FINANČNÍ PLÁN

Finanční plánování je klíčovým krokem k dosažení dlouhodobé finanční stability. Moje služby v oblasti finančního plánování zahrnují nastavení investiční strategie, analýzu úspor, výdajů a definování finančních cílů včetně strategie pro jejich dosažení.

OSOBNÍ RENTA

Plánování osobní renty je základem pro zajištění finanční nezávislosti v důchodu. Pomůžu vám definovat cíle, určit optimální strategii a naplňovat plán pro dosažení požadovaných příjmů po ukončení pracovní kariéry.

Můj přístup k investičnímu poradenství a plánování

Jako investiční poradce jsem se rozhodl vydat cestou honorovaného investičního poradenství. To mi umožňuje poskytovat klientům skutečně individuální a dlouhodobou péči. Jedná se o transparentní model spolupráce, kde jsou zájmy klienta a ochrana jeho kapitálu vždy na prvním místě a žádné provize neovlivňují moje investiční doporučení a rozhodnutí. Klienti platí pouze za výsledky a za to, jak dobře dokážu zhodnocovat jejich finanční prostředky. Díky tomu dokážu s klienty budovat dlouhodobé vztahy a pomáhat jim dosáhnout jejich finančních cílů. 

Proč si vybrat právě moje služby?

Žádné provize

Nemám žádné provize od třetích stran. Moje služby jsou placeny výhradně klienty a převážně ze zisku. Neexistuje střet zájmů mezi mnou a klienty. Tento model mi umožňuje kvalitní dlouhodobou péči o klienta. 


Specializace

Specializuji se převážně na poskytování investičního poradenství. Tomuto věnuji většinu své energie. Na vše ostatní mám kolem sebe ve firmě odborníky, na které se můžu spolehnout.


16 let zkušeností

Mám 16 let zkušeností v oblasti investičního poradenství a plánování. Mým klientům jsem již v minulosti pomohl úspěšně překonat několik nepříznivých období a výzev na finančních trzích a jsem připraven pomoci i vám. 


Šetřím váš čas

Efektivní a úspěšná správa vlastního majetku je úkol, který vyžaduje čas a zkušenosti. Pokud na tyto úkoly potřebujete spolehlivého partnera, pomůžu vám vytvořit vhodnou strategii a spravovat váš majetek. 


Osobní přístup

Investování není jen o číslech a grafech, ale také o důvěře a vztahu mezi mnou a mými klienty. Zakládám si na osobním přístupu a rád vám pomohu s úspěšným naplněním vašich snů a cílů.


Transparentnost

Svým klientům poskytuji komplexní informace o jejich investicích. Máme písemně nastavenou investiční strategii, čtvrtletně zasílám reporty o vývoji portfolia, s klienty se pravidelně setkávám, komunikujeme spolu.


Vybrané reference mých klientů

S panem Obůrkou jsem se na spolupráci dohodl cca před rokem, na základě několika předchozích schůzek a doporučení od člověka, se kterým se o penězích otevřeně bavíme a on již klientem pár let byl. Do té doby jsem byl privátním klientem nejmenované banky, ale s jejich službami jsem nebyl úplně spokojený a hledal jsem někoho, kdo by mi pomohl se správou mých investic a nastavil mi dlouhodobý plán. Líbil se mi model placeného poradenství, kde platím poradci přímo, podle vývoje investice. 

Moje pocity po roce spolupráce jsou velmi pozitivní. Veškeré transakce v portfoliu jsou mi předem vysvětleny, neplatím žádné vstupní poplatky, komunikace ze strany pana Obůrky je na velmi dobré úrovni a lidsky jsme si myslím také sedli. Díky pravidelným zprávám mám nyní velmi dobrou kontrolu nad svými financemi a také dobrý pocit z toho, že spolupracuji s někým, kdo je na mé straně. Je to pro mě velký rozdíl oproti bance, kde jsem se cítil spíše jako zákazník a ne jako partner.

Investor 42 let 

Majitel firmy

15 mil. Kč

Jsem velmi rád, že mám příležitost podělit se o svoji skvělou zkušenost se společností Bonfarto PPS a zejména s panem Vojtěchem Obůrkou. Od našeho prvního setkání – které mi, mimochodem, doporučil můj vážený pan právní poradce – mi bylo zřejmé, že Vojta bude k mému portfoliu přistupovat s mimořádnou zodpovědností a pečlivostí. Ten pocit byl víc než, co bych mohl vyčíst z dotazníků nebo profilu na LinkedIn… A první dojem, který jsem získal před sedmi lety, nebyl nikdy zklamán.

Jeho individuální přístup mi pomáhá definovat a pak i důsledně naplňovat mé finanční cíle. Za dobu naší spolupráce Vojta dokázal, že se o mé finance stará, jako by byly jeho vlastními, a možná ještě o něco více. S jistotou mohu prohlásit, že spolupráce s Vámi, Vojto, mi přináší pocit důvěry.

Vaše profesionalita a závazek vůči klientům jsou v dnešním světě vzácné a já s plnou důvěrou doporučuji Bonfarto PPS a pana Vojtěcha Obůrku každému, kdo hledá osobní a angažovaný přístup k řízení svých investic.

Investor 52 let 

Manažer

9,5 mil. Kč

S Ing. Obůrkou mě seznámilo doporučení právníka, který poskytoval služby mojí společnosti. Dodnes jsem za ně vděčná. Nejprve ve společnosti Bonfarto spravoval volné prostředky, které moje firma vygenerovala. Portfolio dovedně rozložil tak, abychom je měli flexibilně k dispozici, kdyby bylo potřeba reagovat na dynamiku IT trhu.

Po prodeji firmy švýcarskému holdingu bylo moje rozhodnutí svěřit naprostou většinu získaného kapitálu opět do rukou pana Obůrky a jeho společnosti Bonfarto PPS naprosto logické a přirozené.

Líbí se mi, že je ochoten a dokonale schopen investovat nejen podle "číselných ukazatelů", ale bere ohled i na moje osobní preference, kterými si mohu dovolit své finanční operace zatížit – tj. vím, že moje peníze jdou do oblastí byznysu, které mi nejsou proti srsti.

Základem naší spolupráce je několikaletá důvěra. Mám kdykoli "prostřeno" k dotazům. Zároveň však získávám servis, který mne nezatěžuje žádnými nadbytečnými úkony či informacemi, odpovídá mému naturelu a je profesionálně úspěšný.

Investorka 55 let 

Emeritní majitelka IT firmy

120 mil. Kč

Chcete-li si moje reference ověřit, rád vám poskytnu kontakt na zákazníky, kteří mi k tomu dali předem svolení.

O mně

Na kapitálových trzích se pohybuji již od roku 2007 a od roku 2008 poskytuji klientům honorované investiční poradenství. Mým cílem je vždy maximálně poznat svého klienta, vytvořit s ním dlouhodobý důvěrný vztah a naplňovat jeho finanční cíle.

Odpovědi na některé časté dotazy

1. Co znamená "honorované poradenství"?

Naše poradenství je honorované, což znamená, že za něj platíte předem dohodnutou odměnu a ta se odvíjí od toho, jak úspěšně dokáži zhodnocovat vaše finanční prostředky. Naše odměna je transparentní a nezávislá na provizích z prodeje produktů.  Tímto způsobem zajistíme, že naše doporučení jsou vždy v souladu s vašimi zájmy a nejsou ovlivněna žádnými skrytými pobídkami.

2. V čem se liší moje služby od privátního poradenství v bance? 

Na rozdíl od privátního poradenství v bance, kde jsou bankéři ovlivňováni požadavky banky na prodej produktů, honorovaný investiční poradce je placen pouze vámi a pracuje ve vašem zájmu. Proto vybíráme investiční nástroje, které jsou vhodné pro naplnění vašich investičních cílů, nikoli pro plnění plánů banky. Obvykle se bude jednat o nízkonákladové investiční nástroje, které mají nízké náklady na správu, vstupní poplatky našim klientům snižujeme na nulu. 

O spolupráci s klientem zároveň uvažuji dlouhodobě, s celoživotním, a mnohdy ještě delším, horizontem, nikoli horizontem pouze několika let. Připravuji pro klienty dlouhodobé finanční plány a plány osobní renty, které mají horizont přesahující desítky let. Plány průběžně monitorujeme a aktualizujeme, aby stále odpovídaly měnící se životní situaci klienta.

3. Kdo je mým typickým klientem?

Obecně lze říci, že naši klienti jsou úspěšní lidé, kteří hledají komplexní a individuální služby v oblasti správy a ochrany svého majetku. Mezi nimi najdeme například podnikatele, manažery, lékaře, advokáty nebo sportovce. Tito klienti očekávají od svého poradce nejen profesionální poradenství a know-how, ale také osobní přístup a důvěru. Zaměřuji se zejména na klienty s objemem investičního majetku nad 5 mil. Kč, ve svém portfoliu mám však i dolarové milionáře.

4. Kolik stojí moje služby?

Honorované investiční poradenství znamená, že jsem placený přímo od vás za to, co pro vás dělám. Neberu si žádné provize od investičních společností ani bank. Můj zájem je tedy plně v souladu s vaším zájmem.

Odměna za moje služby se skládá ze dvou částí: 

Fixní odměny, která je závislá na objemu majetku pod poradenskou službou. 

Výkonnostní odměny, která se odvíjí od zhodnocení vašeho portfolia nad dosažené historické maximum (tzv. "high water mark"). 

Celková odměna je pak součtem fixní a výkonnostní složky. Výkonnostní složka tvoří významně vyšší část celkové odměny. Tento poplatek je motivací pro mě, abych se snažil maximalizovat vaše výnosy v rámci stanovené investiční strategie. Odměna je účtována čtvrtletně.

Klient neplatí žádné vstupní poplatky ani další skryté náklady. Veškeré poplatky jsou transparentně uvedeny v ceníku zde na mých stránkách. Pokud máte zájem o moje služby, neváhejte mě kontaktovat a domluvit si nezávaznou bezplatnou konzultaci.


5. Od jakého objemu majetku mohu vyžít vaše služby?

Minimální objem majetku pro to, abyste mohli začít využívat moje služby honorovaného investičního poradenství jsou 2 mil. Kč. Je možné začít i s nižším objemem v případě, že je reálný potenciál navýšení objemu majetku právě na 2 mil. Kč v dohledné době. Optimální objem majetku, který nám umožní využívat širší paletu investičních nástrojů a příležitostí začíná na 5 mil. Kč. Cílem je, se k tomuto objemu majetku dopracovat postupně i s klienty, kteří začínají s nižšími částkami.


6. Z jakého regionu jsou moji klienti?

Základna klientů, kterým poskytuji služby honorovaného investičního poradenství, je velmi široká a najdou se v ní klienti z celé České republiky. Ať už jste z Brna, Prahy, Ostravy nebo Plzně, můžu vám nabídnout svoje služby a pomoci vám dosáhnout vašich finančních cílů. Moje hlavní kancelář se nachází v Brně, nicméně rád se s vámi osobně setkám nebo propojím on-line kdekoli v České republice.


Nejnovější články ze světa investic

Nejnovější odhady celkových pandemických přebytečných úspor, které zůstávají v americké ekonomice, se dostaly do záporných hodnot, což naznačuje, že americké domácnosti od března 2024 plně vyčerpaly své úspory z doby pandemie. Spotřebitelské výdaje však v posledních měsících zůstávají silné, což vyvolává důležitou otázku: Co bude dál?

Máme za sebou dva roky, kdy FED začal poměrně agresivně zvyšovat úrokové sazby. Navzdory původně očekávané recesi však americká ekonomika zatím odolává. Zaměstnavatelé stále přijímají nové zaměstnance, nezaměstnanost je stále nízká a spotřebitelé, kteří jsou základem ekonomické síly USA, stále utrácejí. To vytváří příznivé podmínky pro akcie.

Když investujete, je důležité učit se od těch nejlepších, ale vyplatí se také poučit z chyb, které jiní udělali před vámi. Vybral jsem pro vás těchto 10 chyb, se kterými se často v praxi setkávám při jednání s potenciálními zákazníky nebo při svých konzultacích s českými investory. Věřím, že vám tak dám užitečný návod, na co si při svém investování...